Haber

HEDEP’ten ‘Çalışan Halkın Bütçesi’ teklifi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulan “2024 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi”nin görüşmeleri sürüyor. Geçtiğimiz hafta TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay bütçeleri görüşülen komisyonda, bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesi görüşülüyor. Kurula çok sayıda öneride bulunan Halkın Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP), “Çalışan Halkın Bütçesi” başlığıyla 2024 bütçesine ilişkin önerisini komiteye sundu.

“Sermaye, Savaş ve Yolsuzluk Bütçesine Karşı Çalışan Halkın Bütçesi” başlığıyla sunulan öneride, bütçenin siyasetin, sermayenin ve toplumun çıkarlarını düzenlediğine dikkat çekildi. Bütçe hakkına dikkat çekilen teklifte bu hakkın ihlal edildiği belirtiliyor. Teklifte, “AKP-MHP hükümeti 2024 bütçesini sarayda hazırladı. Halkın bütçesi bir kez daha halktan çalındı. “Bütçe topluma sorulmadan, danışılmadan, toplumsal talepler dinlenmeden, toplumsal katılım olmadan hazırlandı.”

‘BÜTÇEDE TERCİH SERMAYE İÇİNDİR’

Mezopotamya Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, teklifte bütçede tercihin sermaye lehine kullanıldığı belirtilirken, bütçenin ek vergilerin devam edeceğinin duyurusu olduğu da vurgulandı. Teklifte şu ifadelere yer verildi: “Çünkü bütçedeki tercihler, geçimini emeğiyle sağlayan on milyonlarca vatandaşın lehine yapılmadı. Bütçe sermayenin çıkarları esas alınarak hazırlandı. Ekonomik krizin yükünü emekçilerin sırtına yükleyen bir bütçeyle karşı karşıyayız. “21 yıllık AKP iktidarının sonunda ekonominin içten çürüdüğü gerçeği ortaya çıktı.”

‘KAYNAKLAR BARIŞA DEĞİL SAVAŞA AYIRILDI’

İşsizliğin arttığı, yolsuzluğun kronikleştiği, gelir dağılımındaki adaletsizliğin arttığının altı çizilen öneride şu tespitler yapıldı: “Geçimini sağlayamayan, barınamayanların sayısı her geçen gün arttı. İşçilerin milli geliri giderek azaldı, asgari ücretle, sendikasız, sosyal güvencesiz çalışmak kural haline geldi.” Kamu hizmetleri pazarlandı, ticarileştirildi ve metalaştırıldı. Vergi adaletsizliği derinleşti. Az kazananlardan, çok kazananlardan daha çok vergi alınmaya başlandı. Bütçede cinsiyet eşitliği göz ardı edildi. Diyanet’in bütçesi sürekli artırıldı. Kaynaklar barışa değil savaşa tahsis edildi. Doğanın yağmalanması arttı. “Sonuç olarak hükümet, ÖTV, KDV gibi ağır dolaylı vergilerin yanı sıra, yanlış faiz ve kur politikaları, Döviz Korumalı Mevduat, borsa manipülasyonlarıyla halkın cebinden aldığını zenginlerin cebine soktu. ve adı açıklanmayan bir enflasyon vergisi.”

‘KOMIK SÖMÜRÜCÜ BİR AZINLIĞIN DEĞİL MİLYONLARCA BÜTÇEDİR’

Teklifte, sunulan öneriyle sorunların aşılabileceği ifade edilerek, “İşçiler, işsizler, kamu çalışanları, emekliler, atanamayan öğretmenler, kadınlar, gençler ve çocuklar, tarlasını işleyemeyen çiftçiler, Kentsel dönüşüm adı altında evsiz kalanlar, kepenk kapatan esnaflar, düzenli bir geliri olmayanlar ve yoksullar.” evsiz üniversite öğrencilerinin, engellilerin ve tüm mazlumların taleplerini karşılayacak bütçedir! Bir avuç sömürücü azınlığın değil, milyonların bütçesidir! Sermaye sınıfının değil, emekçi halkın bütçesidir! Barışın Bütçesi Emekçilerin Bütçesidir; Yurtta, bölgede ve dünyada barışı savunan politikalara dayanır ve kaynakları silahlanma ve savaş için değil, halkın refahını artırmak için kullanır.”

‘ÇOK DİLLİ MODEL’

Tüm kimlikleri, inançları, dilleri ve kültürleri savunan, eğitimde özgürlükçü ve anadili temelli çokdilli eğitim modelini savunan teklifte şu ifadelere yer verildi: “Ortalama fiyatların İnsanca yaşar, işsizliğin önlenmesi için kamu istihdam garantisi ve desteği sağlar, İşsizlik Fonu sağlar” “Sadece işçi ve işsiz yararına kullanır, her türlü güvencesiz istihdama son verir, iş ve gelir garantisi sağlar” herkese garanti verir, personel sağlık ve güvenliğini tereddütsüz uygular, grev ve toplu sözleşmelerle sendikal hak ve özgürlüklerin önündeki engelleri kaldırır.”

KADIN BÜTÇESİ

Bütçe teklifinin aynı zamanda ‘kadın bütçesi’ olduğu da belirtilerek şu önerilere yer verildi: “Kamu hizmetlerine erişimde ve her alanda cinsiyet eşitliğini esas alır, kadınların çalışma hakkını destekler, cinsiyete dayalı ayrımcılığı ortadan kaldırır. Kadın istihdamı, her mahalleye ücretsiz kreş imkanı sunuyor.” Tarlalarda, atölyelerde ve evlerde kayıtsız çalışan kadınlara eşit iş garantisi ve eşdeğer ücret sağlıyor, kız çocukları ve genç kadınların eğitim ve barınma haklarını koruyor, kadına yönelik şiddetle mücadeleye pay ayırıyor, kadın girişimcileri destekliyor, teşvikler sağlıyor genç kadınların istihdamda yer bulmasını sağlamak. “Ev içi emeği görülmeyen kadınların sağlık ve emeklilik primlerini bütçeden ödeyerek emekli olmalarını sağlıyor ve İstanbul Sözleşmesi’nin gereklerini yerine getirmek üzere kurulmasını savunduğumuz Kadın Bakanlığı’na yeterli kaynak ayırıyor.” “

EKOLOJİK ANLAYIŞ

Ekolojiye dikkat çeken teklifte, “Ekoloji anlayışıyla, iklim krizi ve devlet destekli sermaye saldırılarının baskısı altındaki ekolojik varlıkların korunmasını sağlıyor, Kanal İstanbul gibi kâr projelerini iptal ediyor, çok sayıda yangın söndürme uçağı satın alıyor” Orman yangınlarına etkili bir şekilde müdahale edebilen, nükleer santral projelerini iptal eden, termik santralleri kapatan bir kurum.” “Atık suyun başta Marmara Denizi olmak üzere denizlere ve iç sulara deşarjını engelliyor, fosil yakıtların üretimini ve kullanımını caydırıyor.”

‘GELECEK GENÇLERİN UMUDU’

Önerinin devamında şu öneriler yer aldı: “Gelecek umudunu kaybetmiş gençlerin umududur, YÖK’ü kaldırır, üniversiteleri demokratikleştirir ve üniversitelerin akademik, idari ve mali özerkliğini yeniden tesis eder, tüm bunları siler.” gençlerin Kredi Yurtlar ve Kurumuna olan borçlarını, ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine ücretsiz kredi sağlar, aylık 10.000 TL burs sağlar, sağlıklı, erişilebilir ve ücretsiz yurtlar için kaynak ayırır, gençlere yönelik etkin istihdam politikaları uygular, istihdam sorunlarını ortadan kaldırır. genç işsizliği ve her ilçede gençlere yönelik hizmetler sunan; her ilçede her zaman teknoparklar, teknoloji merkezleri, ileri teknoloji merkezleri, eğitim merkezleri, ücretsiz spor ve sanat merkezleri açar, şehir içi toplu taşımayı gençler için ücretsiz hale getirir, internet hizmeti tamamen ücretsizdir.

‘ÇİFTÇİNİN BORÇLARI SİLENECEK’

Çocuk haklarını ve çocuk refahını esas alır ve aralarında hiçbir ayrım gözetmeksizin çocukların temel ihtiyaçlarını güvence altına alır. Engelli insanın bütçesidir. Ekonomik ve sosyal hayatta engellileri göz ardı eden ve ayrımcılığa neden olan tüm politika ve uygulamaları ortadan kaldırır, tüm engelli gruplarına koşulsuz temel vatandaşlık geliri öder, engellilerin kamu sektöründe istihdam kotasını yüzde 10’a çıkarır ve gerekli tüm araçları sağlar. engellilere yönelik ekipman ve ekipmanlar ücretsizdir.

Çiftçinin bütçesidir. Tarlasını işleyemeyen ve hasadı gelmeyen çiftçilere destek veriyor, küçük ölçekli çiftçilerin borçlarını siliyor, çiftçilere verilen mazot, gübre, ilaç, yem, tohum ve veteriner giderlerinin yüzde 80’inin devlet desteğinden karşılanmasını sağlıyor. Kamu, sübvansiyonları üretimden önce nakit olarak ödeyecek, üretilen ürünlere alım garantisi verecek, geçmiş yılların tarımsal desteklerini anında ödeyecek, çiftçilerin tüm elektrik borçlarını iptal edecek, topraksız köylülere tarla tahsis edecek.”

‘TEMEL GELİR GÜVENCESİ’

Teklifte asgari emekli maaşının 22 bin lira, bayram ikramiyesinin ise 15 bin lira olması gerektiği belirtildi. Aynı zamanda teklifte esnafın borç içinde olduğu ve küçük esnafa en az 200 bin lira hibe yapılması, esnafın borçlarının faizsiz şekilde yeniden yapılandırılması gerektiği belirtildi. . Teklifte, “İhtiyaç bitene kadar; Elektrik, su ve doğalgaz, kömür ve interneti ücretsiz sağlıyor. Temel gıda ürünlerinde KDV’yi sıfırlar. Şehir içi toplu taşımayı ücretsiz hale getiriyor. Yoksul ailelerin okul masrafları kamu tarafından karşılanıyor. Yoksul ailelere kira desteği sağlanıyor, merkezi ve yerel yönetim bütçesinden geliri olmayan ailelerin kiraları karşılanıyor. En yoksul kesimden başlayarak kadınlara ve engellilere öncelik veriyor. Her haneden en az bir kişiye ‘temel gelir güvencesi’ desteği sağlanıyor ve her ay düzenli olarak aylık asgari ücretin üçte ikisi ödeniyor.”

‘Nasıl bir vergi sistemi?’

İşsizliğin azaltılması, kamu hizmetlerinin ücretsiz sunulması ve halkın taleplerinin karşılanması yönünde pek çok önerinin yer aldığı teklifte şunlar yer aldı:

“En zengin yüzde 5’in milli gelirin yüzde 21,5’ini alırken, kalan yüzde 99’un yüzde 78,5 ile kıt kanaat geçindiği adaletsizliğe son vereceğiz. Büyük vergilere uygulanan vergi muafiyetleri, istisnaları, indirimleri ve vergi aflarına son başkent.” Kâr, faiz ve servet gelirlerine tanınan imtiyazlar kaldırılacak, kiralar ve büyük servetler vergilendirilecek. Borsa Korumalı Mevduatların yarattığı istismara son verilecek. Yurt dışı vergi cennetlerine kaçırılan kaynaklar vergilendirilecek. Zenginlik ve gelire dayalı artan oranlı bir vergi sistemi oluşturulacak. İmar artışlarının yarattığı kiralar artırılacak. “Oransal Kira Vergisi getirilecek. Karbon emisyonlarının kontrol altında tutulması amacıyla Karbon Vergisi getirilecek. Kayıt dışı ekonomi kayıt altına alınarak vergi gelirleri artırılacak. Kaynakların halka akışıyla ekonomi canlandırılacak, daha fazla vergi üretecek.”

‘SARAYDA İSRAF DURDURUN’

Saraydaki israf durdurulacak. Halkın ve toplumun yararına bir kamu harcama politikası uygulanacaktır. Saray inşaatı durdurulacak. Uçan, yürüyen ve yüzen saraylar satılacak. Kamu kaynaklarının israf ve gösteriş amacıyla harcanması durdurulacaktır. Örtülü ödenek kaldırılacak. Kamuda görev yapanların birden fazla maaş alması engellenecek. Barışçıl politikalarla savaşa ve güvenlik harcamalarına akan kaynaklar azaltılacak. Ülkenin kaynakları tanklara, füzelere ve silahlara gitmeyecek. Varlık Fonu Kapatılacak Tek Adam Rejiminin Paralel Hazinesi olan Türkiye Varlık Fonu kapatılacak. Hükümet yanlısı şirketlere verilen kamu ihaleleri iptal edilecek, yıllardır hükümet yanlısı şirketlere verilen tüm kamu ihaleleri iptal edilecek ve ödemeler durdurulacak. “Kamu ihalelerindeki yolsuzlukların hesabı sorulacak” (HABER MERKEZİ)

habererbaa.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler